A pEek on the lab

Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu (Turkey)

Contacts: Cem HAYIRLI, cem.hayirli@ume.tubitak.gov.tr-
Enis TURHAN, enis.turhan@ume.tubitak.gov.tr-
Gülay G
ÜLMEZ, gulay.gulmez@ume.tubitak.gov.tr-
Ömer ERKAN,
omer.erkan@ume.tubitak.gov.tr-
Nesrin GALIC, nesrin.galic@ume.tubitak.gov.t-
Mustafa ARIKAN, mustafa.arikan@ume.tubitak.gov.tr -
Özgür BOZAT, ozgur.bozat@ume.tubitak.gov.tr-
Emre YARIMBIYIK, emre.yarimbiyik@ume.tubitak.gov.tr

Web-site: https://www.ume.tubitak.gov.tr

LAB and RESEARCH

Title

Text

Title

Text

LAB EQUIPMENT

Title

Text

PEOPLE and LIFE

TUBITAK People

Left to right- Cem Hayırlı, Enis Turhan, Gülay Gülmez, Ömer Erkan, Nesrin Galiç.Left to right- Mustafa Arıkan, Özgür Bozat, Emre Yarımbıyık.